Teoryang Pampanitikan

Home National Heroes Filipino Idioms Filipino heroes and Artist Teoryang Pampanitikan Wall of Inspiration Editors Page Signing AreaTeoryang Pampanitikan 

KissTeoryang Romantisismo Kiss

...Ang namamayani rito ay ang emosyon o likas na kalayaan.Pinaiiral rito ang sentimentalismo at ideyalismo.higit na pinahahalagahan rito ang dandamin kaysa ideyang siyentipiko. Nananalig sa diyos, sa katwiran,sa kalikasan.

KissTeoryang Klasisismo Kiss

...Naiiba,natatangi at may sariling pananaw sa daigdig at sasinng and teoryang ito. Umusbong at lumaganap sa grecia bago pa man isinilang si Kristo. Nang sumapit ang gintong panahon noong 80 BC, lumabas na rin ang epiko, satiriko at mga tulang liriko.

KissTeoryang Eksistensiyalismo Kiss

...Sa huling bahagi ng ikalawang dekada ng nakaraang dantaon sumilang ang teoryang ito. Ang ilang kritiko ay nagpalagay na isa lamang paniniwala ang teoryang ito. sa kalayaan at awtentiko ang mga ito ang tanging nais kilalanin nito.

KissTeoryang Humanismo Kiss

...Nagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa tao sa paniniwalang ang tao ang sentro ng daigdig, ang sukatan at panginoon ng kanyang kapalaran.

KissTeoryang RealismoKiss

...nagpapahayag ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad ng buhay

KissTeoryang NaturalismoKiss

...Tumutokoy ito sa kapaligiran kung anu na ang nangyayari sa kagubatan...

KissTeoryang FeminismoKiss

...Teoryang pampanitikang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan,. Hindi makatarungan ang representasyong ibinibigay sa mga kababaihan. Hinango ang ganitong representasyon sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay hindi makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan. Sa teoryang ito, ipinakitang ang babae ay kapantay ng lalaki sa lahat ng bagay

KissTeoryang SosyolohikalKiss

...Ang teoryang sosyolohikal ay may paksang nagbibigay ng kaapihang dinanas ng tauhan sa kwento. ang akda rin sy nsgiging salamin sa mga tunay na nangyayari sa lipunan. Sa kuwentong "TATA SELO" ni Rogelio Sikat ay masasalamin ang aktwal na pangyayari sa lipunan. ang pang aapi sa mga mahihirap at pagturing dito na mababang uri..

KissTeoryang BayograpikalKiss

...makababasa tayo ng ilang mga pangyayaring nangyari sa tunay na buhay ng may-akda upang masmapaganda pa nito ang paghubog sa kanyang sinulat na akda.

...Kakikitaan din ito ng pilosopiya ng may akda sa dahilang kababasaan ito ng kanyang pananaw patungkol sa mga bagay na nais niyang ihatid sa mga mambabasa.

KissTeoryang HistorikalKiss

...Kakikitaan ang mga akda ng mga pagbabago sa paggamit ng mga salitang naaayon sa panahon at sa kultura na may kinalaman sa mga pagbabagong nagaganap sa ating bayan

...Kasama rito ang mga pagbabagong nagaganap sa ating lipunan, ekonomiya, edukasyon, agrikultura at higit sa lahat ang ating pananampalataya.